Fundaţia „Tera Social”

Fundaţie non-guvernamentală care are ca obiect de activitate:

- Activităţi filantropice
- Susţine şi încurajează performanţa
- Promovează cultura şi tradiţiile     
- Editează broşuri educative/informative
- Organizează seminarii


SE IMPLICĂ ÎN COMUNITATE 
 

Este afiliată la Asociaţia Droit à l’Énergie SOS FUTUR (Dreptul la energie)