Despre CCM

C.C.M.  pe unitate  =  LEGEA PARTILOR si  este Conventia scrisa , incheiata intre ANGAJATOR si SALARIATI, reprezentati prin SINDICATUL REPREZENTATIV

-      stabileste clauze privind conditiile de munca, salarizarea ,precum  si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca
-   La baza negocierilor colective stau clauzele minimale cuprinse in LEGI, CCM – NATIONAL, CCM pe RAMURA sau CCM pe Grup de Unitat

Ultimele  Contracte  Colective pe SC TERAPIA SA si SC TERAPIA DISTRIBUTIE SRL au fost incheiate in anul 2010, cu valabilitate pe 3 ani, pe perioada 2010-2013.

Anual se indexeaza salariile cu coeficientul de inflatie

Pentru detalii legate de Contractul Colectiv de Munca 2010-2013 va rugam sa va adresati Doamnei Rodica Sasmiresan – Presedinte Sindicatul Liber « Terapia ».

Date de contact :
sasmiresan@yahoo.fr
Tel. : 0722-510.741